Quiltemagasinets: Rad for radprosjekt 2018 del 4

0
1384
Sett

Rad-for-rad-prosjektet er et mysterieprosjekt. De første tre radene finner du i utgave 1, 2 og 3 av Quiltemagasinet i 2018. Hver rad måler 60” lengde og 9” bredde (150 cm x 22,5 cm) i ferdig mål. Quilten vil til slutt måle ca 160 cm x 214 cm, inkludert mellomverk og kanter. Mønsteret er i inch, og sømmonn er ¼”.

STIM

”Denne stim-designen ble til mens jeg forberedte sommerens tur til hytta. Siden vann er en stor del av sommergleden, var fiskevalget helt naturlig. Formene ser litt kompliserte ut, men er enkle å lage – du skjærer hovedsakelig rektangler, og trimmer hjørnene med en mal. Blokkene er symmetriske, så du kan snu dem mot høyre og/eller venstre som du ønsker.”

Nina Lise Moen er en god bidragsyter til Quiltemagasinet, med sine moderne og spennende kombinasjoner av mønstre og farger. Besøk henne på bloggen og på instagram: @mrsmoen

Slik syr du raden:

Raden måler ferdig 9 x 60 inch.
Blokkstørrelse: 12½ x 9½ inch inkludert sømmonn.

Materialer: Du trenger 5 forskjellige fiskestoff, stoff til bakgrunn, og stoff til finner. I tillegg trenger du litt stiv plast/papp/vlieselin i 2” bredde til å lage maler. Sømrom = ¼”. Resultatet blir finest hvis du presser dem åpne. Les gjennom hele mønsteret før du begynner! I skjæreplanen finner du delene du skal skjære til hele bakgrunnen, alle finnene, og delene til en fisk. Du skal altså skjære delene under ”Fisk” 5 ganger (i 5 forskjellige stoff). Merk delene med bokstaver etter hvert.

MALER
Trekant (D)
Skjær en bit malmateriale 3” x 2”. Merk tre punkter: Venstre og høyre hjørner: ½” fra sidekant og ¼” fra bunnen. Topp: midt på (1½” fra sidekant) og ¼” inn fra toppen. Tegn opp trekanten. Plasser ¼”-linjen på linjalen på den ene skrå streken, og skjær. Gjør tilsvarende på den andre.

Hjørne (E)
Denne malen bruker du både til å skjære E-hjørner, og til å trimme hjørnene på A, B, C, F og G. Skjær en bit malmateriale 1½” x 2”. Merk tre punkter: Venstre hjørner oppe og nede, og høyre hjørne nede: ¼” fra hjørnet begge veier. Tegn opp trekanten. Plasser ¼”-linjen på linjalen på den skrå streken, og skjær.

Skjæring av trekanter (D)
Plasser malen på en 2” bred remse, plasser linjalen langs den skrå kanten, fjern malen, og skjær. Legg malen tilbake, og skjær langs den andre skrå siden. Vri malen, og fortsett bortover strimmelen.


Skjæring av hjørner (E)
Brett en 2” bred strimmel dobbelt, vrange mot vrange. Plasser malen på den ene enden, og bruk en linjal til å skjære både langs den skrå og den loddrette linjen. Vri malen, og fortsett bortover strimmelen. På denne måten får du sett med høyre og venstrehjørner; du skal ha 10 slike sett.

Trimming av hjørner (A, B, C, F og G)
Legg to like rektangler mot hverandre med rettsidene ut. Plasser E-malen på hjørnet, og skjær vekk det som er utenfor den skrå siden. Siden du skjærer to om gangen, får du to speilvendte former.

Trim hjørnene på delene slik:


Slik syr du:

Legg delene til en fiskeblokk ut iht illustrasjonen. Sy fisken sammen rad for rad, og sy deretter radene sammen, og til slutt bakgrunnsstrimlene. Plasser fiskene slik at de svømmer i den retningen du ønsker, og sy blokkene sammen til en stim.

TIPS:

Stimen får et annet uttrykk med en mørk bakgrunn. Velg den som passer best sammen med resten av radene dine. Hva med en fiskeløper, sydd av 2 rader med fisker?

Her er malene for Stim-blokken. Se også skjæreplanen på side 43. Malene er UTEN sømmonn. Vend malen for å få speilvendt form, eller følg instruksjonene for å kutte med dobbel stoffstrimmel.
Forrige artikkelad-pastellen
Neste artikkelad-quiltby
DEL