Ohio Star

0
1802
Sett
Sengeteppe laget med Ohio Star

Ohio Star er ønsket av Berit K. Krogh. Dette er en tradisjonell blokk som har vært
brukt siden tidlig 1800-tallet, men var nok mest populær rundt 1930. Det finnes flere
varianter av blokken som har fått andre navn. Grunnformen er en 9-patch blokk hvor 4
av rutene består av 4 trekanter. Følg oss på Pinterest, der har vi samlet mange Ohio
Star quilter fra nettet. Det er jo begrenset hvor mange varianter vi kan få plass til.

Til hver blokk/stjerne trenger du:
• Blokkstørrelse: 16 3/4 x 16 3/4 inch
• Sømrom er 1/4 inch
• 4 kvadrater på 7 x 7 inch, 2 i bakgrunn- og 2 i stjernestoff
• 4 kvadrater på 6 x 6 inch i bakgrunnsstoff
• 1 midtkvadrat på 6 x 6 inch
• En remse på 7 inch i hele stoffets bredde holder til bakgrunn for 1 blokk/stjerne.
•  Kutt først hele remsen på 7 inch og kutt av 2 kvadarter.
•  Kutt deretter remsen ned til bredde 6 inch og kutt de siste 4 kvadratene. Men som oftest syr vi jo mange blokker og da kutter du en remse på 7 inch og en eller flere på 6 inch.

Sybeskrivelse:
Legg 2 og 2 kvadrater på 7 x 7 inch i ulik farge på hverandre, rette mot rette. Marker diagonalen på det lyse stoffet. Sy med 1/4 inch avstand på hver side av markeringen. Kutt opp i den diagonale markeringen og stryk delene fra hverandre med sømrom mot den mørke delen. Gjør det samme med de 2 andre kvadratene. Du har nå 4 trekantkvadrater.

Legg 2 og 2 på hverandre slik at bakgrunnsstoffet kommer på stjernestoffet og omvendt. Pass på at diagonalsømmen ligger rett på hverandre. Her er sømrommet hver sin vei så det er lett å kjenne med fingrene at sømmen ligger riktig. Fest med knappenåler noen cm på hver side fra midten. Da ligger alt på plass når du syr. Marker på nytt opp diagonalen og sy 1/4 inch på hver side av markeringen. Kutt i to i markeringen. Du har nå 4 kvadrater med 4 trekanter i hver. Renkutt de 4 trekantkvadratene til nøyaktig 6 x 6 inch. Bruk en firkantlinjal med diagonal inntegnet. Legg diagonalen på diagonalsømmen og juster slik at denne går fra hjørne til hjørne når du renkutter.

Dette er det mest tidkrevende ved denne blokken, men helt nødvendig for et godt resultat. Sy sammen blokken som vist i syskjemaet side 41. Først i rader og så de 3 radene sammen. Stryk sømrommene til en side på den midterste raden og til motsatt side på de ytterste radene. Da får du et flatt og pent resultat når radene sys sammen.

Tips! Jeg syr ofte prøveblokker, blant annet for å finne ut om jeg er fornøyd med størrelsen. Men også for å sjekke ut syprosessen og om jeg kan finne smarte og raske måter å sy på. Her er mine 2 første prøveblokker.

Tegninger